Política de privacitat

Informació General

L’empresa Rubinat Electrònica Industrial S.L (en endavant, Rubinat) és una entitat amb personalitat jurídica privada.

La constitució de Rubinat Electrònica Industrial, S.L. va ser aprovada mitjançant acord, inscrit en el Registre Mercantil d la Província de Lleida, tom 434, foli 215, full número L-8114 a 2 d’octubre de de 1996.

Rubinat Electrònica Industrial S.L és una marca registrada.

Rubinat Electrònica Industrial S.L opera amb el NIF núm. B-25.376.005.

 

Dades de contacte

  • Dirección postal: Polígono Industrial Golparc – C/ Rambla 3, parc. 57 25241 – GOLMÉS (Lleida).
  • Horario de atención: De 8.30 a 14.00 hores y de 15.30 a 18.30 hores (de dilluns a divendres).
  • Dirección electrónica: rubinat@rubinat.com
  • Teléfono: 973 60 28 01 fax. 973 71 14 37

 

Propietat Intelectual (Drets d’Autor):

Tots els drets de propietat intel·lectual del web (inclosos el codi font, el disseny, l’estructura de navegació) i els seus continguts (inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, els vídeos, les representacions gràfiques) són propietat de Rubinat Electrònica Industrial SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, o bé són d’ús autoritzat a Rubinat Electrònica Industrial SL per part de tercers que en són titulars.

 

Propiedad Industrial (Signes distintius):

Rubinat Electrònica Industrial SL és titular dels drets de propietat industrial dels logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis de la web, o bé Rubinat Electrònica Industrial SL ha obtingut la corresponent autorització d’ús per part de tercers que en són titulars.

Protecció de dades de caràcter personal

En relació amb les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a disposició dels usuaris a través dels formularis de contacte i de recanvis, aquestes seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i el (RGPD) de 25 de maig de 2016. Rubinat Electrònica Industrial SL l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la finalitat de gestionar la informació subministrada a través pre del lloc web http://www.rubinat.com/, així com per poder oferir-li la resta de serveis d’aquesta pàgina web i remetre-li informació relacionada amb l’empresa i les activitats relacionades.

En qualitat de contactes de l’empresa, autoritzen a l’Rubinat Electrònica Industrial S.L a que eventualment utilitzi informació i les dades personals que hagin facilitat. El consentiment que presten com a usuaris per a la cessió de les seves dades personals permet el tractament d’aquests amb fins promocionals i comercials per consolidar a Rubinat Electrònica Industrial S.L com a empresa del sector hortofructícola.

L’usuari registrat a la base de dades Rubinat Electrònica Industrial SL podrà en tot moment accedir a aquest fitxer amb objecte d’oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar el consentiment si és el cas atorgat, mitjançant correu electrònic a rubinat@rubinat.com o per correu postal a, Polígon Industrial Golparc – C / Rambla, parc. 57 25241 – GOLMÉS (Lleida) indicant la referència “LOPD”.

 

Responsabilitat y Accions

La utilització de la informació continguda a la web que no hagi estat expressament autoritzada per, Rubinat Electrònica Industrial S.L, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Rubinat Electrònica Industrial S.L donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Rubinat Electrònica Industrial S.L vetllarà per la deguda utilització de la web i els seus continguts, exercitant les accions civils i penals que li corresponguin, especialment en aquells casos d’infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Si necessites més informació, no dubtis en contactar amb nosaltres.